tisdag 26 juli 2011

Ödängla universitet - University of Ödängla pt 3

(Translation at the bottom of this blog)
Här fortsätter min serie korta porträtt av bildade personer i och i närheten av byn Ödängla i Småland när jag var en liten gosse.
Åke Domeij
Om man behövde artbestämma en blomma eller hade något annat naturvetenskapligt problem, fanns i byn ett levande uppslagsverk, Åke Domeij. Hans kunskaper var något utöver det vanliga, även om han bar den prosaiska titeln ”adjunkt” och i min barndom arbetade som lärare på Parkskolan i Mönsterås, det vill säga högstadiet.
Till och med mina studietrötta skolkamrater som inte precis gjorde hans lektioner lättare, erkände att hans kompetens inte på långa vägar utnyttjades i den skola som hade skapats inom ramverket läroplan för grundskolan 1962. De gjorde det emellertid lite bakvänt, genom att hävda att han var ”förläst”. Jag hade en enorm respekt för denne man, som i likhet med den tidigare porträtterade Laila Sandberg uppenbarligen fann ett nöje i att samtala med mig och andra barn. Han och hans hustru Astrid fann det också mödan värt att inköpa och skänka mig en av min barndoms käraste ägodelar, uppslagsboken ”Lilla Focus” som jag studerade från pärm till pärm.
Åke Domeij var sannolikt den person som rodde det stora projektet ”En bok om Mönsterås” (1963) i hamn. Han var dels skribent för stora delar av denna hembygdsbok, men jag misstänker starkt att han också hade kunskapen att göra en bedömning av halten i övriga artiklar och se var det behövde korrekturläsas och korrigeras.
Nu var jag inte med 1963, men Åke Domeij redigerade några av de senare utgivna hembygdshäftena i serien ”Stranda” där jag bidrog med en del artiklar. Han ställde höga krav och satte mig in i hur man anger källor och annat som hör den akademiska världen till. Utan Åke Domeijs föredöme hade jag knappast haft självförtroendet att ge mig in i författande- och förlagsvärlden, i varje fall bidrog han till insikter och kunskaper som var till stor nytta många år senare.
This continues my series of portraits of educated persons in Ödängla, Sweden when I was a little boy.
Åke Domeij
If one had to determine the species of a flower or had any other scientific problems, there was a person to ask, the living encyclopedia Åke Domeij. His knowledge was extraordinary, even though he wore the prosaic title of "adjunkt" (approx. “high school teacher”) and in my childhood, worked as a teacher at Parkskolan in Mönsterås, elementary school (7th-9th grades). Even my school weary classmates, who hardly made his lessons easier, acknowledged that his skills were far from well used in the school system of the 1970’s. They did this confession a little backwards, claiming that he was “förläst”, a word typical for the backward type of society Mönsterås was at the time, meaning “had read too much”.
I had enormous respect for this man, who, like the previously portrayed Laila Sandberg apparently took pleasure in talking to me and other children. He and his wife Astrid also found it worthwhile to purchase and give me one of my childhood’s dearest possessions, the mini encyclopedia, "Little Focus" which I studied from cover to cover. Åke Domeij was probably the person who pulled through the big project "A book of Mönsterås" ( printed in1963) in port. He was the first and foremost writer of much of the material in the book, but I strongly suspect that he also had the knowledge to assess the content of other articles and see where it needed to be proofread and corrected. I was not participating in 1963, but Åke Domeij later edited some of the local history booklets in the series "Stranda" where I contributed with some articles (1975 and onwards). He set high standards and taught me some basic things about publication. Without the high example of Åke Domeij, I would hardly have had the confidence to enter the writing and publishing world. At any rate, he contributed to the insights and knowledge that was useful many years later.
Åke Domeij lived between 1914 and 1986.

1 kommentar:

D sa...

Tack för att du skrivit detta, Ingemar.

Det stämmer väldigt väl överens av min bild av morfar. Han var en fantastisk man som kunde allt, inte bara i teorin utan i lika hög grad i praktiken. Han lärde mig allt från att gråsuggan är världens äldsta djur till hur man lagar cyklar.

Och inte minst lärde han mig att allt är möjligt - för alla.

mvh/
Dan Lilliehorn - som också fått och älskat Lilla Focus