måndag 12 november 2012

Ulf Danielsson om Harry Martinsons Gyro, från Bokmässan i Göteborg.

söndag 11 november 2012

Fädernas dag

(in English below) Idag, den 11 november är det fars dag. En sådan dag känns det bra att hedra minnet av min far Eric, som gick bort för fem år sedan.
På bilden sitter han som sekreterare i LRF, tillsammans med styrelsekollegor, på fritidsgården Solhem i Mönsterås (om jag inte tar helt miste).
Far var sekreterare under många år, ett hedersuppdrag som han utförde med stor noggrannhet och stort allvar. På bilden ser han allvarligare ut än någonsin och vad som avhandlas har jag inte en susning om, han är nog framförallt koncentrerad. Året kan vara 1976 eller så, och vid bordet sitter från vänster Sven Oscarsson, Torp, Eskil Carlsson, Mönsterås, Nils Olof Spärlin, Hammarglo, far och Ivar Simonsson. Av dessa tror jag att bara Nils Olof fortfarande lever, jag köpte goda jordgubbar av honom i somras. Tror också att alla dessa var fäder, så de kan hedras allihop idag.
Som jag minns det, var det god stämning på LRF-mötena, även om man regelmässigt såg problem torna upp sig för jordbruket. Detta var ju långt före EU-inträde och bidrags- och blankettraseri. Det är också påtagligt hur dessa organiserade bönder var med sin tid (Eskil var inte bonde, men väl knuten till rörelsen eftersom han jobbade på Lantmännen). Jag ser minst två kassettbandspelare som användes till att spela in mötena om något skulle behöva kontrolleras i efterhand. En man med rejäla polisonger håller på med att se om en annan teknisk innovation, OH-projektorn, som vid den här tiden var höjden av modernitet.


Today, November 11th is Father's day. On such a day it feels apropriate to honor the memory of my father Eric, who passed away five years ago.
In the picture he sits as secretary of LRF, Farmer’s union, with board colleagues, in the youth center Solhem in Mönsterås (unless I am completely mistaken).
Father was secretary for many years in this union, a task he performed with great care and very seriously. In the picture he looks more serious than ever but he is probably mostly concentrated. The year may be 1976 or so. At the table from the left Sven Oscarsson, Torp, Eskil Carlsson, Mönsterås, Nils Olof Spärlin, Hammarglo, father and Ivar Simonsson. Of these, I think just Nils Olof is still alive, I bought good strawberries from him this summer. I also believe that all of these were fathers, so they can all be honored today.
As I recall, there was a good atmosphere at LRF meetings, even if you regularly saw trouble looming for the farmers and their future. This was long before the EU entry. It is also apparent how these were using the high tech of the era. I see at least two cassette recorders used to record the meetings if something had to be checked afterwards. A man with big sideburns is tending another technological innovation, an overhead projector, which at that time was the height of modernity.