söndag 4 januari 2015

Ungdomstid i slutet av 1800-talet.

Mosebacke Monarki julen 1961