onsdag 31 december 2014

Dåu er sauken klaur!

På tal om revyer i Blekinge. Karlskrona hade för många år sedan varvsrevyer med bland andra Stig Wihlborg och Martin Okmark. Det lär vara ur en sådan nedanstående text en gång hämtades.

Inledningen är antagligen författad av Olle Melin och vi saxar alltihop ur Flottans män nr 2 2012.
I Pottis, d.v.s. Karlskrona förekommer ett stort antal historier, de flesta på den speciella dialekt, som kallas för björkholmskan. Den mest klassiska av alla Björkholmshistorier är väl utan tvekan historien om yrkesvalet. Ynglingen, som just slutat skolan, vänder sig till farfar flaggskepparen på Björkholmen för att få råd inför sin framtid.
Så här låter det på skriven dialekt:

- Jau si, ein björkholmspojk haur inte mycke att välja påu, skau jau taula om för dej, Frasse! Igentligen haur han baura tvåu sauker att välja påu. Antingen fåur du bli pillemausare på värvet eller fåur du tau varvning.
Blir du pillemausare påu värvet, jau dåu er sauken klaur!. Mien skau du ta varvning, jau dåu haur du tvåu sauker att välja påu. Antingen kostartilleriet eller kongliga flottan. Blir du kostartillerist, jau dåu er sauken klaur. Mien blir du sjöyman, dåu haur du tvåu sauker att välja påu. Antingen blir du däcksmatros eller också blir du ildare.
Blir du däcksmatros, jau dåu er sauken klaur. Mien blir du ildare, dåu haur du tvåu saker att välja påu. Antingen blir du ein som ståur vid fyren och langar in koul eller också blir du koullämpare. Blir du en som står vid fyren och langar in koul, jau dåu er sauken klaur. Men blir du koullämpare, dåu haur du tvåu sauker att välja påu, åtminstone om fartyget skolle gåu onner. För dåu stannar du antingen kvaur i boxen och gåur till botten meid fautuget eller också kommer du opp påu däck.
Stannar du kvaur kvaur i boxen och går till botten, jau dåu er sauken klaur. Men kommer du opp påu däck, då haur du tvåu sauker att välja påu. Antingen kommer du i en räddningsbåt eller också hoppar du i sjynnen för att simma. Kommer du i en räddningsbåt, jau dåu er sauken klaur. Men hoppar du i sjynnen för att simma, jau dåu haur du tvåu sauker att välja påu. Antingen plorrar du om ein stonn eler ocksåu simmar du i lann.
Plorrar du om ein stonn, jau dåu er sauken klaur. Men kommer du i lann, jau dåu haur du tvåu sauker att välja påu. Antingen blir du bonndräng påu den gården, där du flöt ilann eller ocksåu taur du bossen in till Kaulskrona igen. Taur du bossen in till Kaulskrona, jau dåu er sauken klaur och du kan byrja påu nytt.
Men blir du dräng på lannet, jau dåu koånne du lika gärna hau blitt pillemausare fråun byrjan.

1 kommentar:

Ingrid sa...

En underbar björkholmshistoria på dialekt.
Har skrattat åt den otaliga gånger genom åren.