lördag 28 december 2013

Karl Petermann 1937-2013

Karl Petermann var en mångsidigt begåvad person och när vi träffades var han alltid full av idéer om hur han och jag skulle kunna arbeta tillsammans ännu en gång. Det känns tungt att han är borta, han hade haft mycket mer att ge. Vi får nu glädja oss åt att ha fått möta honom och ta del av hans verk. Hans gärning skulle kunna bli en tjock bok med ett antal cd-skivor som bilagor!
Jag hade nöjet att samarbeta med Karl Petermann ett antal gånger. Dels gjorde vi några radioinslag med delar av hans musikaliska gärning, dels en artikelserie om Blekinges historia som så småningom blev en bok. Med lika delar fantasi och noggrannhet skapade han bilder av händelser i Blekinges historia som aldrig tidigare hade gestaltats. Jag minns exempelvis att han lade ner stor möda på att ta reda på hur stigbyglarna såg ut på 1400-talet. Han hade en särpräglad humor också: i samma teckning där stigbyglarna skulle in, placerade han mig som medeltida krigare - naturligtvis utan att jag märkte det förrän boken var tryckt! Hans teckningar vore för övrigt värda mycket mer uppmärksamhet än den utställning som för ett antal år sedan kunde ses i Konserthusteaterns foajé.
Han var också ständigt engagerad i utvecklingen av kulturlivet i Karlskrona och Blekinge. Inte sällan kritisk till vad som gjordes eller kanske framförallt vad som inte gjordes för att främja musik och annan kultur. Men trots att han var bleking från födseln, var hans perspektiv inte begränsade, tvärtom var det med utgångspunkt från upplevelser och erfarenheter från den stora världen som han uppmanade oss i Karlskrona att lyfta oss i håret. För Karl Petermann var det självklart att man måste sträva efter hög kvalitet och därför känns det för mig desto mera hedrande att han önskade fortsätta samarbetet. Tyvärr hann vi aldrig göra den där reportageboken om städerna runt Östersjön. Det hade varit ett sant nöje! Med Karl Petermann som ressällskap hade det aldrig blivit tråkigt.

Inga kommentarer: