lördag 5 november 2011

Vid ruinen efter huset där farfar Axel Lönnbom föddes.

Det var länge sen det fanns ett hus här. Ängen kallas för horvan, horva är ett gammalt ord som betyder inhägnad åker.

Jag har skrivit på bloggen om min farfar tidigare. De första åren av sitt liv bodde han (antagligen) i det hus som låg här på ängsmarken "Horvan" mitt i Ödängla by.
I have posted a blog about my grandfather before. The first years of his life he lived (probably) in the house that once stood here in the meadow "Horvan" in the center of Ödängla hamlet.

Inga kommentarer: