Hängne järsgår - Hägna gärdsgård

Än hägnas det gärdsgård på gammalt sätt i Småland. Den här vackra och funktionella "järsgårn" fotograferades i mars år 2000 på Björnö i Mönsterås.
Slanor och staver ligger på lasset. Slanorna träs ner mellan staverna.
Allra först har sträckningen av gärdsgården bestämts. Med ett järnspett hotar man sedan hål i marken) längs den tänkta sträckningen som kan markeras av ett snöre. Varje hot består av två staver. Som en grund för hela gärdsgården lägger man lämpligt formade stenar.
 
Förr användes granvidjor till hopsättningen av gärdsgården. Men sedan lång tid är galvaniserad "ståltråd" ett bekvämt substitut för de svårhanterliga granvidjorna.


Slanorna (de liggande stängerna) är olika långa här i änden. En kort längst ner, sedan allt längre ju högre upp man kommer. Här är det åtta stycken slanor. De är gjorda av gran. Förr klöv man den smala granstammen för att få ut mera och göra gärdsgården lättare (viktigt om den börjar luta efter något decennium)
Här har hägnaren satt strävor vid vartannat hot. Välgjort och stadigt.
Här bildar gärdsgården ett "knä". Till höger har hägnaren satt in en snedsträva, vanligen bara benämnd sträva.

Inga kommentarer: