söndag 26 juni 2011

Den glada kyrkan

Om man tittar noga på kyrktornet ser man den glada munnen under "ögonluckorna" och den toppiga mössan! G och jag hade roligt åt detta som säkert många tidigare har noterat...  Förklaring här. Platsen är Skärhamn på Tjörn, där midsommardagen till stor del tillbringades. Den mycket fina och inspirerande utställningen av Emil Noldes akvareller som visas på Nordiska Akvarellmuseet var en höjdpunkt i helgfirandet tillsammans med vännerna K och m. Naturligtvis var det förbjudet att ta bilder på museet, men det gör egentligen inget eftersom foton knappast kan göra Noldes konst rättvisa. Fick en helt annan bild än tidigare av denne konstnär som var på jakt efter det inre uttrycket och lyckades få akvarellfärgerna att glöda!
En reflektion efter en dag i Bohuslän är att här är så markant mycket livligare i kustbandet och skärgården än vad det är i Blekinge. Det finns mycket kvar att göra för besöksnäringen i vår del av Sverige. Fast det är klart, det skulle antagligen hjälpa med en storstad på nära håll, det finns i Bohuslän, men inte i Östra Blekinge. Som jag brukar säga: vill Blekinge ha turisternas pengar blir det en oundviklig bieffekt att dessa turister kommer till oss.

onsdag 22 juni 2011

Fördelar med att ha egen trädgård - why it is nice to have a garden

Plockade idag!
De söta smultronen har redan försvunnit, men de gav ett härligt mervärde till onsdagens frukost.
Om det finns några nackdelar med att ha trädgård är de glömda sedan länge!

Today's harvest!
The sweet forest strawberries have already disappeared, but they added great value to this Wednesday's breakfast.
If there are any disadvantages of having a garden, they are now long forgotten!

tisdag 21 juni 2011

Emigrantinstitutet lever - The Emigrant Institute is still alive!

(English translation below) Idag kom tidningen Emigranten med posten. Det är Emigrantinstitutets vänners (och Svenska Emigrantinistitutets) skrift. Glädjande nog verkar det som om EI har fått en nystart efter några bekymmersamma år.
Det är länge sedan jag själv hade med institutet att göra, men min erfarenhet är att det har alltid gått att få hjälp och råd i olika emigrantfrågor. Nu har institutet fått en nystart och kommer att satsa på att göra migrationsforskning tillgänglig, en uppgift som universitet och högskolor egentligen har, men som ofta missköts. Det låter bra!
Vidare berättar man historien om Karlskronasonen Lars Wilhelm Henschen, som var rådman i Uppsala och som tyckte att den svenska religionsfriheten var undermålig (det är nog en underdrift). Han försvarade de så kallade Erik Jansarna, det vill säga den religiösa grupp som utvandrade till USA och grundade samhället Bishop Hill i Illinois.

Today i got the magazine Emigranten (The Emigrant) in the mail. It is edited by the Emigrant Institute's friends (and The Swedish Emigrant Institute). Happily, it appears that the EI has had a fresh start after a few troubled years.
It is a long time since I had anything to do with that institution, but my experience is that it has always been a great help for me and other amateur researchers. I gather they now will strive to make professional migration research available to the public, a task which universities really have, but which is poorly managed so far. This sounds great!

Furthermore, the magazine tells the story of the Karlskrona decendant Lars Wilhelm Henschen, who was alderman in Uppsala and who thought that the Swedish freedom of religion was poor (probably an understatement). He defended the so-called "Erik Jansarna"the religious group that emigrated to America and founded the community of Bishop Hill in Illinois.

onsdag 15 juni 2011

Arkeologi vid Vesan.

Urna från grav som nyss grävts ut studeras av representanter för bl a länsstyrelsens insynsråd och Blekinge museum.
Denna onsdag hade jag nöjet att få vara med om en intressant presentation av det pågående arkeologiska arbetet där den nya E22 kommer att byggas mellan Stensnäs och Sölve i västra Blekinge. Vi var ett antal representanter för Länsstyrelsen, Blekinge museum, Trafikverket, kommunerna i Blekinge med flera intressenter (och så Boverket då!). 
Vid det som en gång var insjön Vesans strand fanns ett märkligt gravfält där en del av gravurnorna hade placerats i "två våningar". Många intresserade frågor ställdes, inte minst av Blekinges aktiva och vetgiriga landshövding, Gunvor Engström.
Det var en härlig dag och ett gjutet tillfälle för nätverkande. Många trevliga återseenden och nya bekantskaper! Störst intryck på mig gjorde ändå det faktum att vi trots allt är ett land där vi anser oss ha råd att ta tillvara vårt kulturarv. När asfalten är lagd på den nya E22 har arkeologerna kanske skrivit om Blekinges och Listerlandets historia. Vem vet?

lördag 11 juni 2011

En god lördag

Cheescake i Ronneby i väntan på vernissage.

lördag 4 juni 2011

Minnen av några majdagar del 2

Det litterära sällskap som bär Harry Martinsons namn gjorde sitt val och firade sina "Majdagar" år 2011 i Brunnsvik och dess sköna omgivningar. Det var intensiva dagar, som alltid när detta sällskap möts, den här gången dessutom inte olikt ett litteraturseminarium av hög klass.

Dan Andersson-sällskapet är väl representerat i denna bygd och även om det handlade om många fler författare än denne folkkäre poet så var många av dem vi mötte engagerade i sällskapet. En av dem var Björn Hedén, som gjorde starkt intryck med sin musikaliska berättelse om Olle Svensson (1904-1972) och hans levnadsbana och livsfilosofi. Visan är idag satt på undantag i de breda massmedierna, Björns framträdande visade hur vi därigenom går miste om mycket.

torsdag 2 juni 2011

Äntligen sommar!

G läser en bok om trädgårdsskötsel. Just nu är hon på jakt efter ett säkert medel mot bladlöss.

onsdag 1 juni 2011

Utsikt från mitt fönster

Sparregården en dag i maj 2011. Så här ser det ut när jag tittar ut från min nuvarande arbetsplats på Boverket.