lördag 9 februari 2013

Margit Lilliehorn Nilsson 1931-2013


Berit och Birger, Margit och Lennart. Foto: Eric Lönnbom
Margit var en person man omedelbart fick respekt för. Hon var snabb, rationell, klok och hade nära till skrattet. Hon hade bestämda åsikter och en stark känsla för familjen.

Vi träffades inte så många gånger under senare år, men det var alltid lika lätt att knyta an. För mig är hon för alltid förknippad med sommaren, för det var på somrarna hon och hennes familj kom på besök till Ödängla, särskilt åren innan hon och maken Lennart hade skaffat sitt sommarställe i Sankt Annas skärgård.

Skälet till besöken var framför allt vänskapen mellan Margits make Lennart och min far Eric. De var kusiner och hade umgåtts mycket i barndomen. Detta betydde enormt mycket för min far, som själv inte hade några bröder. Jag brukar säga att Lennart och hans bror Birger var lika nära som någonsin några bröder för min far.

Det här var ett glatt gäng, som förstod att uppskatta vänskap och enkla nöjen som sjöturer, fiske och rejäl husmanskost. Margit trivdes som bäst i makens sällskap - jag tror att hon tyckte om när han gick i pension och inte längre var ute på försäljningsresor runt om i landet. När han gick bort sörjde hon honom djupt.

På bilden härintill står hon i centrum, med Lennart - de håller varandras händer. Jag vet inte om det är förlovning på gång. Tiden är 1950-tal och platsen sannolikt svärmor Esthers hus på Södra Tingsgatan i Mönsterås.

Paret till vänster är Lennarts bror Birger och hans fru Berit. Både Lennart och Birger skaffade sig utbildning och flyttade till större städer. Mönsterås bjöd inte så många möjligheter kring år 1950. I och med att Margit nu har gått bort är samtliga på bilden avlidna. Hon sörjs av en dotter och en son.

tisdag 5 februari 2013

Jan Mårtenson, diplomat och författare del 2

Jan Mårtenson, diplomat och författare del 1